În Grădinița “Sfânta Agnes” se pot înscrie copii începând cu vârsta de 3 ani, de orice naționalitate sau religie și vor fi încadrați pe grupe de vârstă;


Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  • Contract de colaborare cu părinţii;
  • Cerere de înscriere – tip;
  • Copie după certificatul de naștere al copilului;
  • Fișa medicală care să ateste starea de sănătate a copilului – tip;
  • Copie după actele doveditoare în cazul unor probleme speciale de sănătate;
  • Copie după B.I / C.I. – părinți
  • Copie după sentința de divorț ( dacă este cazul )

 

 

 

grupa-pestisorilor