Grădiniţa Sfânta Agnes

Scurt istoric al grădiniţei

Grădiniţa Sfânta Agnes şi-a început activitatea în anul 2001, cu un număr de 43 de copii, având drept obiectiv iniţierea copiilor într-un sistem de grădiniţă cu program prelungit.
Solicitările părinţilor, dorinţa de a perfecţiona propria activitate instructiv-educativ şi de a dezvolta o bază materială, au condus la necesitatea dezvoltării grădiniţei în cadrul Congregatio Jesu.
Activitatea grădiniţei s-a desfăşurat într-o clădire renovată, fosta clădire a călugăriţelor Institutul Sf. Maria. Amenajarea grădiniţei a constituit o preocupare importantă, încercându-se crearea unui spaţiu modern atractiv, confortabil şi sigur, asigurându-se condiţii optime de învăţare prin joc şi recreere. La cerea părinților, s-a construit o nouă clădire unde astăzi unitatea își desfășoară activitatea cu 5 grupe de copii, având un efectiv de 106. Sălile de grupă au actualmente simpla funcționalitate, sala pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, având separat sala de masă şi dormitor.

 

Acreditare

Grădiniţa “ Sfânta Agnes”, cu sediul în Popești-Leordeni, Strada Olteniței, nr.6, jud Ilfov , a fost înființată prin OM nr. 3638 din 19.06.2014

Activitatile gradinitei

Curriculum-ul pe care îl utilizăm este aprobat prin OMECT cu numărul 5233/1. 09. 2008: Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-6/7 ani.

Viziunea grădiniţei


Grădiniţa „Sfânta Agnes” îşi propune, în esenţă să le formeze copiilor de vârstă preşcolară o personalitate armonioasă, creativă, ataşată valorilor naţionale şi europene, inspirându-se în acţiunea sa educativă din principiile pedagogiei creştine, asigurând un cadru educaţional cât mai variat şi performant, dar şi un om înzestrat cu « harurile omenirii ».
Satisfacerea cerinţelor educaţionale, sociale şi emoţionale ale copiilor prin programe speciale şi stimulative.
Educarea copiilor pentru toleranţa interreligioasă şi interetnică;

  • Conştientizarea Creaţiei, ca şi un dar al lui Dumnezeu, oferit oamenilor pentru a se folosi de ea;
  • Accentuarea aspectului comportamental pentru menţinerea păcii în lume şi a nonviolenţei în grupul social din care fac parte;
  • Educarea spiritului de discernământ în cazuri concrete, având la bază situaţii reale din viaţa cotidiană;
  • Depăşirea dificultăţilor şi provocărilor datorate schimbărilor pe care le va produce legea calităţii în educaţie şi consecinţele acesteia pe termen scurt şi lung asupra activităţii;
  • Implicarea cadrelor didactice în schimbarea sistemului în folosul copilului şi în schimbarea părinţilor ca partener egal în formarea şi dezvoltarea propriului copil;
  • Schimbarea noastră ca indivizi conştientizând că suntem factori importanţi care putem să răspundem eficient solicitărilor specifice noilor relaţii speciale.Misiunea grădiniţei


Pentru realizarea misiunii şi viziunii în perioada 2016 - 2021, conform standardelor recomandate de documentele privind asigurarea calităţii în educaţie, Grădiniţa “ Sfânta Agnes” îşi propune ca obiectiv central educaţia armonioasă şi integrală a copilului, inspirându-se în acţiunea sa educativă din principiile pedagogiei creştine, asigurând un cadru educaţional cât mai variat şi performant, conform curriculumului naţional, activităţilor opţionale si recreative, participând astfel:
• la educarea copiilor pentru toleranţa interreligioasă şi interetnică;
• conştientizarea Creaţiei, ca dar al lui Dumnezeu, oferit oamenilor pentru a se folosi de ea;
• accentuarea aspectului comportamental pentru menţinerea păcii în lume şi a nonviolenţei în grupul social din care fac parte;
• educarea spiritului de discernământ în cazuri concrete, având la bază situaţii reale din viaţa cotidiană;
• realizarea finalităţilor educaţionale ale curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar, prin implementarea strategiilor moderne în creşterea calitativă a procesului instructiv-educativ;
• interacţiunea grădiniţei cu mediul social, cultural şi economic, transformarea unităţii de învăţământ într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii;
• diversitatea ofertei educaţionale şi a serviciilor oferite va conduce la satisfacerea nevoilor şi intereselor comunităţii din zona de amplasare.
• dezvoltarea individuală a copilului;
• asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă;

Activitati in clasa
Evenimente diverse
Jocuri Educative

Activitatile din gradinita si dotarile existente